Chỉ số không khí

Hà Nội
158
TP HCM
33
Hải Phòng
112
Nha Trang
42
Đà Nẵng
74
Đà Lạt
55
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 21:45 - 25/03/2023
Thay đổi khu vực
24oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(25/03 Thứ Bảy)
23oC - 27oC
Ngày mai
(26/03 Chủ Nhật)
21oC - 24oC
Ngày kia
(27/03 Thứ Hai)
20oC - 25oC

Hiện tại Hôm nay
25/03 Thứ Bảy
Ngày mai
26/03 Chủ Nhật
Ngày kia
27/03 Thứ Hai

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nha Trang

27oC
Đêm có mây
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

23oC
Đêm nhiều mây
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

Đang cập nhật
Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

25oC
Đêm nhiều mây
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc Giang

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc Ninh

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
18oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hưng Yên

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 36oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
13oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa dông
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
23oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Thanh Hóa

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Huế

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cần Thơ

29oC
Đêm có mây
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vinh

25oC
Đêm nhiều mây
22oC - 31oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

27oC
Đêm nhiều mây
21oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
15oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 21:45 - 25/03/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Nền nhiệt miền Bắc, miền Trung sắp tăng mạnh

Nền nhiệt miền Bắc, miền Trung sắp tăng mạnh

Từ 20-24/3, nhiệt độ miền Bắc tăng 2-3 độ mỗi ngày. Riêng các ngày 23-24/3, nhiệt độ cao nhất đạt 35-36 độ, trời có nắng nóng cục bộ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ nắng nóng diện rộng từ 21-24/3.

Xem thêm