Bất động sản

Giải pháp nào để người trẻ có thể sở hữu căn nhà đầu đời?

Giải pháp nào để người trẻ có thể sở hữu căn nhà đầu đời?

Trong cơ cấu dân số Việt Nam, lực lượng trong độ tuổi lao động chiếm hơn 60%, trong đó gần một nửa là nhóm người trẻ ở độ tuổi 27 - 42. Đây cũng chính là đối tượng khách hàng có nhu cầu lớn đối với việc sở hữu nhà ở thực. Tuy nhiên, hành trình đến với căn nhà đầu đời của người trẻ cũng lắm gian nan.

Thông tin thị trường

Xem thêm

Xem thêm

Nhà đẹp

Xem thêm